Zincir Tipi İzolatörler

  • Zincir Tipi İzolatörler

Zincir Tipi İzolatörler


Bu tip izolatörler orta ve yüksek geilim iletim ve dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe askı veya gergi tespitinde kullanılır.Bu izolatörler 2 Ana gruba ayrılırlar :

1 - Top ve yuva mafsallı NORMAL tipi zincir izolatörler 
- U-40 BL / K-1 40 kN 
- U-60 BL/K-2 60 kN 
- U-70 BL/K-2 70
- U-100 BL/K-2
- U-120 BL/K-2

2 - Küresel ve yuva mafsallı KİRLİ bölgelerde (sis tipi) kullanılan zincir izolatörler 
- UF-60 BLP
- UF-70 BLP
- U-100 BLP
- U-120 BLP