Beton Trafo Köşkü Açık Görünüm

  • Beton Trafo Köşkü Açık Görünüm

Beton Trafo Köşkü Açık Görünüm


Gövdenin tasarım ve imalatı işletme koşullarındaki en zor şartlara göre alınarak, basınç dayanım ve yer sarsıntısı hesaplamarı ile yapılmaktadır. Tüm bölümlerin ölçüleri; AG şalt teçhizat ile transformatör imalatçılarının tavsiyeleri ve ilgili şartnamelerine göre gerekli emniyet mesafeleri belirlenmektedir. Bölümlerde 220 V aydınlatma tesisatı standart olarak bulunmaktadır.