AG Dağıtım Panoları D.T. Normal SYK

  • AG Dağıtım Panoları D.T. Normal SYK

AG Dağıtım Panoları D.T. Normal SYK


Dâhili ve harici tipte üretimi bulunan panolarımız, TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak, kaynaksız ve civatalı ( modüler ) olup, TEDAŞ ve TEDAŞ’ a bağlı müesseselerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitede gerçekleştirmektedir. 
AG dağıtım panoları dış ve iç mekân şartları göz önünde bulundurularak IP koruma sınıflarında TSE ve ISO standart belgeli ve tip testli olarak üretilmektedir.